Zjazd Komisji Krajowej we Wrocławiu

W miniony weekend przedstawiciele naszej organizacji brali udział w Zjeździe Komisji Krajowej we Wrocławiu.

W czasie zjazdu wysłuchaliśmy sprawozdań pionu ds. HR, Zarządu Krajowego oraz koordynatorów krajowych. Uczestniczyliśmy także w szkoleniu z personal brandingu przygotowanego przez naszego partnera PZU.

Ponadto po zakończonych obradach integrowaliśmy się z członkami OU z całej Polski na balu NZS.

Mamy nadzieję, że wasz weekend był równie przyjemny jak nasz.