Zjazd Komisji Krajowej w Łodzi, 8-9 grudnia

Przedstawiciele naszego OU brali w miniony weekend udział w Zjeździe Komisji Krajowej, który tym razem miał miejsce w Łodzi. Omówione zostały na nim sprawy projektowe: co udało zrobić się do teraz oraz plany na najbliższy czas. Ponadto rozdane zostały nagrody za konkurs ogólnopolski “Rekrutujesz, punktujesz, wygrywasz!”. Serdecznie gratulujemy kolegom z regionu – NZS Politechniki Krakowskiej oraz pozostałym NZS UEK w Poznaniu uraz NZS UG. To był dobry weekend, a jak minął wasz?

Nasze piękne 3/5 Zarządu OU NZS UP wraz z Przewodniczącą Zarządu Krajowego- Patrycją Serafin

Tak mniej więcej wyglądają “krajówkowe” obrady. Widzicie Przedstawicieli naszego NZS UP?

Dziękujemy za lekturę,

Ekipa NZS