WZC i Szkolenia nowych zarządów

20 maja odbyło się Walne Zebranie Członków.

W trakcie WZC udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi w składzie:

  • Przewodnicząca ZOU – Wioletta Nowak
  • Sekretarz ZOU – Aleksandra Kloc
  • Wiceprzewodnicząca ds. finansów – Anna Gajur
  • Wiceprzewodnicząca ds. HR – Kaja Kuź
  • Wiceprzewodnicząca ds. projektów – Małgorzata Ząbkowska

Zarząd otrzymał od Uczelnianej Komisji Rewizyjnej ocenę 5.0!

Wybrano również nowy zarząd w składzie:

  • Przewodnicząca ZOU – Aleksandra Kloc
  • Sekretarz ZOU – Kamila Pasternak
  • Wiceprzewodniczący ds. finansów – Patryk Ogar
  • Wiceprzewodnicząca ds. HR – Kaja Kuź
  • Wiceprzewodniczący ds. projektów – Aleksander Lis

Dziękujemy ustępującemu zarządowi i życzymy powodzenia nowo wybranemu!

Ustępujący Zarząd. Od lewej: Małgorzata, Aleksandra, Wioletta, Kaja, Anna.

Nowo wybrany Zarząd. Od lewej na górze: Aleksander, Aleksandra, Patryk, od lewej na dole: Kaja, Kamila.

Nowy Zarząd nie czekał długo i w składzie: Aleksandra Kloc, Kamila Pasternak, Patryk Ogar wybrał się do Warszawy na szkolenia dla nowych zarządów. Mieli okazję wziąć udział w wielu warsztatach, m.in. z zarządzania zespołem, finansów, projektów oraz promocji.
Zgodnie przyznają, że mają głowy pełne pomysłów i już nie mogą się doczekać, żeby się nimi pochwalić!

Członkowie nowych zarządów z całej Polski wraz z Zarządem Krajowym.