Walne Zebranie Członków

9 maja odbyło się u Nas Walne Zebranie Członków. Nadszedł czas pożegnań i podziękowań dla starego Zarządu OU oraz czas wyboru nowego! Uczelniana Komisja Rewizyjna w składzie: Piotr Duda, Beata Janeczek, Ania Gomulec przyznała Katarzynie Szpilii i jej Zarządowi absolutorium- serdecznie gratulujemy i dziękujemy Kasi za wspólne 2 lata. Nową przewodnicząca została Wioletta Nowak. Powołała ona do zarządu 4 osoby: Aleksandrę Kloc na stanowisko Sekretarza OU, Annę Gajur na stanowisko Wiceprzewodniczącej ds. Finansów, Kaję Kuź na stanowisko Wiceprzewodniczącej ds. HR oraz Małgorzatę Ząbkowską na stanowisko Wiceprzewodniczącej ds. Projektów. W skład nowej Uczelnianej Komisji Rewizyjnej wchodzą: Patrycja Chudy – przewodnicząca UKR, Michał Franczyk oraz Beata Janeczek. Wszystkim nowo wybranym serdecznie gratulujemy, życzymy udanej kadencji i jak najwięcej NZS-owych akcji!

Autor: Aleksandra Kloc