Ubezpieczenie

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego oferuje ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2016/2017

Ubezpieczenie skierowane jest do studentów oraz personelu Uczelni (obejmuje również OC nauczyciela akademickiego)

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas:

- nauki lub pracy,
- w drodze z domu do szkoły/pracy i ze szkoły/pracy do domu,
- w życiu prywatnym,
- podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji,
- powstałe na terytorium całego świata

Proponujemy 2 nowe stawki:
- suma ubezpieczenia 9 000zł - składka 20  zł
- suma ubezpieczenia 15 000 zł - składka 30 zł

Możliwość zakupu ubezpieczenia: codziennie przed biurem NZS lub przez Internet: www.nzs.pl/nnw

 

ZGŁOSZENIE SZKODY

Jeżeli zdarzył Ci się wypadek i chcesz głosić szkodę, możesz to zrobić po zakończonym leczeniu. Do tego czasu zbieraj wszelkie dokumenty poświadczające taka sytuację oraz przebieg leczenia/rehabilitacji. Szkodę można zgłosić osobiście w biurze NZS UP w godzinach dyżuru lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres nzs@nzs.pl