4 czerwca 2017

Ubezpieczenia NNW

NZS UP w Krakowie oferuje ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok akademicki 2017/2018.

 

Stawki ubezpieczeń:

– suma ubezpieczenia 9 000 zł – składka 22 zł

– suma ubezpieczenia 15 000  zł – składka 34 zł

Jak się ubezpieczyć?

Skorzystaj z formularza zgłoszenia [LINK]. W wiadomości zwrotnej podamy szczegółowe kwestie dotyczące sposobu zapłaty.

Możliwość ubezpieczenia w roku akademickim 2017/2018 została zakończona.

 

Ubezpieczenie NNW obejmuje:

1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

2) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego

3) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia

4) zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

5) świadczenie z tytułu korepetycji: 100 zł za każde 7 dni szkolnych nieobecności w placówce oświatowej (płatne maksymalnie za 35 dni szkolnych)

6) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

7) jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady

 

Zakres dodatkowy:

  • Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku
  • Świadczenie szpitalne
  • Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej ubezpieczonego
  • Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku

 

Ofertę ubezpieczeniową dostarcza firma Gothaer. Informujemy, że zakup ubezpieczenia możliwy jest do dnia 22.12.2017 r.