4 czerwca 2017

Ubezpieczenia

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego oferuje ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2017/2018

Ubezpieczenie skierowane jest do studentów oraz personelu Uczelni (obejmuje również OC nauczyciela akademickiego)

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas:

– nauki lub pracy,
– w drodze z domu do szkoły/pracy i ze szkoły/pracy do domu,
– w życiu prywatnym,
– podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji,
– powstałe na terytorium całego świata

Proponujemy 2 nowe stawki:
– suma ubezpieczenia 9 000zł – składka 20  zł
– suma ubezpieczenia 15 000 zł – składka 30 zł

Możliwość zakupu ubezpieczenia: w semestrze zimowym przed biurem NZS

 

ZGŁOSZENIE SZKODY

Jeżeli zdarzył Ci się wypadek i chcesz głosić szkodę, możesz to zrobić po zakończonym leczeniu. Do tego czasu zbieraj wszelkie dokumenty poświadczające taka sytuację oraz przebieg leczenia/rehabilitacji. Szkodę można zgłosić osobiście w biurze NZS UP w godzinach dyżuru lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres nzs@nzs.pl