4 czerwca 2017

Ubezpieczenia NNW

NZS UP w Krakowie oferuje ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok akademicki 2020/2021.

Stawki ubezpieczeń:

– suma ubezpieczenia 20 000 zł – składka jednorazowa 31 zł

Jak się ubezpieczyć?

Przyjdź do pokoju 47, który mieści się w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na ul. Podchorążych 2 i dokonaj zapisu na miejscu.

 

Ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym:

Ubezpieczenie działa w wielu sytuacjach, nie tylko na uczelni, lecz także:

  • w czasie nauki i praktyk,
  • w drodze z i na uczelnię,
  • w czasie zajęć pozauczelnianych – na uczelni i poza nią,
  • w domu, u znajomych, w bibliotece, na dyskotece,
  • podczas uprawiania sportów (w tym wysokiego ryzyka) – wyczynowo lub rekreacyjnie

Nasze ubezpieczenie działa, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku stan Twojego zdrowia się pogorszy. W takiej sytuacji wypłacane jest odszkodowanie oraz zapewniana jest m.in. pomoc medyczna i inne usługi assistance. Ponadto w przypadku Twojej śmierci, udzielone zostanie wsparcie finansowe dla Twojej rodziny.

Ubezpieczenie ważne jest od 16.11.2020r. do 15.11.2021r.

Źródło: https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zycie-i-zdrowie/ochrona-zdrowia/ubezpieczenie-nnw-dla-studentow

Ofertę ubezpieczeniową dostarcza PZU.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Wiceprzewodniczącą ds. Finansów: monika.chrusciel@nzs.org.pl