Pomoc socjalna

Studenci naszej Uczelni mogą ubiegać się o różne formy pomocy materialnej. Są to:

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,
  • zakwaterowanie w akademiku,
  • zapomoga.

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej wraz z niezbędnymi formularzami znajdują się na stronie Samodzielnej Sekcji ds. Bytowych Studentów: www.up.krakow.pl/stypendia/

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów przez Uczelnię znajdziecie tutaj: http://www.up.krakow.pl/stypendia/mag/druki/regulamin_stypendialny2013.pdf

Zasady przyznawania stypendium ministra znajdziecie tutaj: 
http://www.up.krakow.pl/main/htmlarea/uploaded/studenci_aktualnosci/20130711_informacja_studenci.pdf

Jeżeli masz problem z interpretacją powyższych dokumentów, przyjdź do Nas, pomożemy Ci!