Wzory pism

Zazwyczaj wszystko w sesji układa się dobrze. Ale czasami występują "drobne" trudności - a to przez złośliwość rzeczy martwych nie uda nam się zdobyć wszystkich zaliczeń, a to powinie się noga na poprawce...

Co wtedy należy zrobić? Otóż należy wprawić w ruch biurokratyczną machinę i napisać PISMO. Umiejętność ta jest nieodzowna - wszak od właściwego umotywowania swojej prośby, a nierzadko od prawidłowego jej zaadresowania zależy nasza przyszłość na studiach.

Poniżej zamieszczamy wzory pism w najczęściej dotykających studenta kwestiach związanych z sesją. W godzinach pracy naszego biura udzielamy również porad i pomagamy napisać pismo.

 

Oświadczenie studenta o punktach ECTS (pobierz <tutaj>)

Listę dziekanów i prodziekanów, do których adresuje się pisma znajdziesz <tutaj>.

Wzór podania o przedłużenie sesji 

Wzór podania o egzamin komisyjny 

Wzór podania o wpis warunkowy