Kierunki

Studia pierwszego stopnia - rok akademicki 2013/2014

 • administracja,
 • antropologia historyczna,
 • architektura informacji,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • bioinformatyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • edukacja techniczno-informatyczna,
 • filologia, w tym do wyboru:

a) angielska,

b) germańska,

c) romańska,

d) rosyjska,

e) język hiszpański,

f) język włoski,

 • filologia polska,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • gospodarka przestrzenna,
 • grafika,
 • historia,
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 • informatyka,
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach,
 • matematyka,
 • ochrona środowiska,
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • praca socjalna,
 • socjologia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • turystyka i rekreacja,
 • wzornictwo.

Studia drugiego stopnia - rok akademicki 2013/2014

 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • biologia,
 • Digital Design,
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • edukacja techniczno-informatyczna,
 • etyka,
 • filologia, w tym do wyboru:

a) angielska,

b) germańska,

c) romańska,

d) rosyjska,

 • filologia polska,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • grafika,
 • historia,
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach,
 • matematyka,
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie.

Jednolite studia magisterskie - rok akademicki 2013/2014

 • malarstwo.

Rejestracji na wybrane studia dokonuje się elektronicznie pod adresem : http://www.up.krakow.pl/rekrut/index.php?page=start