Dziekani

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY  
Dziekan prof dr hab. Zdzisław Noga p.131
Prodziekani dr hab. prof. UP Katarzyna Sobolewska-Myślik p.128
  Dla kierunków: politologia i stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne  
  dr hab. prof. UP Leszek Pyra p.128
  Dla kierunków: administracja, filozofia, historia, socjologia, antropologia historyczna i etyka oraz studia podyplomowe  
Dziekanat Ul. Podchorążych 2  
  Studia stacjonarne pok.129a / tel.12 6626098  
  Studia niestacjonarne pok.129 / tel.12 6626099  
  e-mail: dz_hum@up.krakow.pl  
  www.up.krakow.pl/whum  

 

  WYDZIAŁ FILOLOGICZNY  
Dziekan prof. UP dr hab. Bogusław Skowronek p.143
Prodziekani dr hab. prof. UP Dorota Dziewanowska p.128
  Dla kierunków: studia podyplomowe, filologia - wszystkie specjalności  
  dr hab. prof. UP Grażyna Wrona p.128
  Dla kierunków: filologia polska, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  
Dziekanat Ul. Podchorążych 2  
  Studia stacjonarne pok.31b, 144 / tel.12 6626421, 12 6626414  
  Studia niestacjonarne pok.31c / tel. 12 6626422  
  e-mail: dzfil@up.krakow.pl  
  www.filologia.up.krakow.pl  

 

  WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Dziekan dr hab. Prof. UP Zofia Szarota
Prodziekani dr hab. Prof. UP Zbigniew Kwasowski
  dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych + studenci studiów niestacjonarnych Katedry Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
  dr hab. Prof. UP Katarzyna Dormus
  dla wszystkich studentów studiów niestacjonarnych (oprócz studentów Katedry Edukacji Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej)
Dziekanat Ul. Podchorążych 2
  Studia stacjonarne pok.139 / tel.12 6626110
  Studia niestacjonarne pok.16, 138 / tel.12 6626107, 12 6626109
  e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
  www.wp.up.krakow.pl

 

  WYDZIAŁ GEOGRAFICZNO-BIOLOGICZNY
Dziekan prof. dr hab. Zbigniew Długosz
Prodziekani dr hab. Robert Stawarz prof. nadzw.
  wszystkie kierunki
  dr hab. Grzegorz Formicki prof. nadzw.
  wszystkie kierunki
Dziekanat Ul. Podchorążych 2
  Pok.135, 136 / tel. 12 6626101, 12 6626102,  12 6626103
  e-mail: dz_wgb@up.krakow.pl
  www.wgb.up.krakow.pl

 

  WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY  
Dziekan dr hab. Władysław Błasiak, prof. nadzw. UP p.147
Prodziekani dr Antoni Hronowski p.147
  Dla kierunków: matematyka, fizyka  
  dr Anna Stolińska p.147
  Dla kierunków: informatyka, edukacja techniczno-informatyczna  
Dziekanat Ul. Podchorążych 2  
  Pok.145, 146 / tel.12 6626112  
  e-mail: wydz_mft@up.krakow.pl  
  www.up.krakow.pl/wmft  

 

  WYDZIAŁ SZTUKI  
Dziekan dr hab. prof. UP Alicja Panasiewicz  p.179
Prodziekan dr Maria Wasilewska p.179
Dziekanat Ul. Podchorążych 2  
  Pok.179 / tel.12 6626141  
  e-mail: dzws@up.krakow.pl  
  http://wydzialsztuki.up.krakow.pl/