4 czerwca 2017

Struktury

Zarząd

Paweł Piotrowski – Przewodniczący NZS UP

E-mail: pawel.piotrowski@nzs.org.pl
Tel.: +48 789 141 661

Anna Maszczak – Wiceprzewodnicząca ds. HR

E-mail: anna.maszczak@nzs.org.pl
Tel.: +48 502 282 255

Ewelina Kapłon – Wiceprzewodnicząca ds. Finansów

E-mail: ewelina.kaplon@nzs.org.pl
Tel.: +48 721 870 432

Magda Waga – Sekretarz

E-mail: magda.waga@nzs.org.pl
Tel.: +48 505 730 834

Magdalena Cież – Wiceprzewodnicząca ds. PR

E-mail: magdalena.ciez@nzs.org.pl
Tel.: +48 519 560 392

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Morawska – Przewodnicząca UKR

Mail: katarzyna.morawska@nzs.org.pl

Aleksandra Janiga – Sekretarz UKR

Mail: aleksandra.janiga@nzs,org,pl

Luiza Socha – Członek UKR

Mail: luiza.socha@nzs.org.pl