16 marca 2021

startUP

startUP to nowy projekt skierowany do wszystkich, którzy zaczynają studia na Uniwersytecie Pedagogicznym. Celem projektu jest zintegrowanie nowych studentów jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, a także przekazanie im informacji o uczelni oraz Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

Wszystko to możliwe będzie dzięki wspólnemu obozowi organizowanemu w ramach startUP!