Kurs wychowawców kolonijnych

Niezależne Zrzeszenie Studentów UP nieprzerwanie od kilku lat organizuje kurs przygotowawczy dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, popularnie nazywany kursem wychowawców kolonijnych. Uczestnikami szkolenia mogą być studenci wszystkich uczelni, jak również osoby nie posiadające statusu studenta.

Wykwalifikowana kadra, niska cena i doskonała atmosfera to nieliczne z atutów kursu, które zachęcają do zdobycia certyfikatu pozwalającego na pracę z dziećmi i młodzieżą podczas wyjazdów wakacyjnych bądź zimowych. NZS posiada zgodę Kuratorium Oświaty w Krakowie na przeprowadzenie kursu, dzięki czemu dyplom poświadczający zdobyte w trakcie szkolenia umiejętności jest respektowany przez organizatorów kolonii.

Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zajęć w placówce wypoczynku, planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej, obowiązki wychowawcy grupy, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku, wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno-oświatowe, zagrożenia związane z rozwojem cywilizacyjnym, zajęcia praktyczno-techniczne, prace społecznie użyteczne.

Dla osób zainteresowanych pod adresem http://www.kurskolonijny.pl dostępny jest formularz rejestracyjny. 
Zapraszamy serdecznie.