4 czerwca 2017

Organizacja Pożytku Publicznego

NZS Uniwersytetu Pedagogicznego, jako jeden z dwóch w Polsce posiada taki status! 

Działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w sferze zadań publicznych, np. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa, ochrony ludności oraz honorowego krwiodawstwa.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowaną Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziano pewne przywileje dla organizacji realizujących przedsięwzięcia społecznie użyteczne, w tym możliwość przekazania przez każdego podatnika 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Jak przekazać 1 % dla organizacji pożytku publicznego?

Krok 1
Wypełnij roczne zeznanie podatkowe, odpowiednio do osiąganych dochodów, PIT-36 lub PIT-37.

Wypełniając PIT-36 w pozycji 301 wpisz nr KRS Naszej organizacji: 0000092421, a w polu 302 należy podać wartość 1% podatku (zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy w dół). Dodatkowo, można w pozycji 303 podać szczegółowy cel/projekt NZSu, który chce się wesprzeć. Jeżeli zaznaczy się kwadrat w polu 304 uzyskamy informację na temat danych osobowych podatnika, który przekazał Nam 1% – jeżeli woli pozostać się anonimowym, należy nie zaznaczać tego pola.

Wypełniając PIT-37 w pozycji 122 wpisz nr KRS Naszej organizacji: 0000092421, a w polu 123 należy podać wartość 1% podatku! 

Dodatkowo, można w pozycji 124 podać szczegółowy cel/projekt NZSu, który chce się wesprzeć. Jeżeli zaznaczy się kwadrat w polu 125 uzyskamy informację na temat danych osobowych podatnika, który przekazał Nam 1% – jeżeli woli pozostać się anonimowym, należy nie zaznaczać tego pola.

I to wszystko. Nie trzeba wykonywać przelewów bankowych na konto Stowarzyszenia. Urząd Skarbowy wykonuje przelew za podatnika. Wystarczy tylko wypełnić formularz.

Krok 2
Złóż we właściwym urzędzie skarbowym wypełnione zeznanie podatkowe.