Legia Akademicka Uniwersytetu Pedagogicznego

Uniwersytet Pedagogiczny rozpoczyna rekrutację do programu ochotniczego szkolenia studentów „Legia Akademicka”.

Od dziś do 8-go listopada ochotnicy mogą dostarczyć podpisany Wniosek o przystąpienie do programu do Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej (ul. Ingardena 4; dr Ł. Czekaj p. 211N, dr P. Wywiał p. 304N) lub przesłać jego skan na adres mailowy legia.akademicka@up.krakow.pl .

Wniosek do pobrania ze strony: http://www.wojsko-polskie.pl/…/20171020_wniosek_o_przystapi
Szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – na uczelniach (w trakcie roku akademickiego) oraz część praktyczną – w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych (w czasie wakacji).

Program nauczania w części teoretycznej obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Studenci-ochotnicy między innymi zdobędą wiedzę o systemie obronnym naszego kraju, poznają też zakres działania misji Sił Zbrojnych RP.

Po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu wniosku do organów wojskowych student-ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w czasie wakacji w wytypowanych jednostkach wojskowych w dwóch turach po 6 tygodni każda.

Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
– moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
– moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

W kolejnym roku planowany jest również moduł oficerski szkolenia.

Za dzień szkolenia poligonowego student-ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł.

Kontakt: legia.akademicka@up.krakow.pl

FB: www.facebook.com/LegiaAkademickaUP