Drogowskazy Kariery 2019

1 kwietnia (to nie żarty!) ruszyły na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Drogowskazy Kariery!

“Drogowskazy Kariery to ogólnopolski program edukacyjny pomagający studentom w kształtowaniu ich przyszłości i odnalezieniu najlepszej drogi rozwoju poprzez zaprezentowanie możliwości, jakie dają im praktyki, staże i praca w renomowanych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz szkolenia dostarczane przez liderów branżowych. Dzięki Drogowskazom Kariery zwiększamy konkurencyjność studentów polskich uczelni na rynku pracy.”

(drogowskazykariery.pl)

  •  2 kwietnia odbyły się warsztaty z Animacji Czasu Wolnego we współpracy z firmą Animator oraz Akademickim Biurem Karier UP
  • 10 kwietnia odbędą się warsztaty z Mediacji i negocjacji, Autoprezentacji oraz Pracy z klientem opartej na relacjach  prowadzone przez dr Mateusza Szasta, certyfikowanego coacha

Koordynatorką na naszym OU jest niezastąpiona Oliwia Jamróg.