1 czerwca 2017

Dołącz do Nas

Dołącz do NZS !

Jeśli lubisz działać, masz dużo energii z którą nie bardzo wiesz co zrobić to dołącz do nas.
Niezależne Zrzeszenie Studentów serdecznie zaprasza chętne osoby do działalności samorządowej

 

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza:

Imię:

Nazwisko:

Kierunek, rok studiów:

E-mail:

Telefon:

Zainteresowania:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, z siedzibą w: Kraków, ul. Podchorążych 2, 30-084;

2) Pani/Pana dane osobowe zawarte w deklaracji członkowskiej będą przetwarzane w celu realizacji działań podejmowanych przez NZS UP oraz praw i obowiązków wynikających ze Statutu NZS UP, których przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na przynależność do NZS UP, na podstawie art. 6 ust. 1 RODO;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia;

4) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
ul. Podchorążych 2 pok. 47
30 – 084 Kraków
E-mail: kontakt@nzs.pl
Telefon: 12 626 13 85