By studentom mieszkało się lepiej – Obrady Komisji Krajowej

Dla reprezentantów NZSów z poszczególnych miast weekend (20-22 października 2017 r.) upłynął pod znakiem Obrad Komisji Krajowej, które odbyły się w Poznaniu. Poruszyliśmy tak ważne kwestie jak reforma szkolnictwa wyższego oraz stan akademików w Polsce.

Obrady Komisji Krajowej Niezależnego Zrzesznia Studentów / fot. Marcin Zieliński

 

Podczas obrad wysłuchaliśmy sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego w kadencji 2017/2018 oraz Koordynatorów Krajowych projektów NZS. Szczególnym punktem w regulaminie obrad była prezentacja działalności Centrum Analiz NZS, w tym raportu dotyczącego domów studenckich.

Obrady stały się znakomitym polem do wymiany spostrzeżeń na temat funkcjonowania uczelni, dzięki czemu mieliśmy możliwość wypracowania wspólnych wniosków dotyczących jakości kształcenia, mobilności czy kultury studenckiej. Debatując rozważaliśmy dane problemy także w kontekście projektu ustawy
o szkolnictwie wyższym.

Dodatkowo wyjazd był dla nas cenny pod jeszcze jednym względem. W ramach programu Partnerskich OU partnerem NZS UP w Krakowie został NZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Szykujcie się na coś zupełnie wyjątkowego! 🙂

 

Fot. Marcin Zieliński

 

Naszą OU reprezentowali Katarzyna Szpila (Przewodnicząca NZS UP), Michał Franczyk (Wice ds. Finansów) oraz Miłosz Rahul Krawiec (nie zbliżajcie się do niego bez dychy i życzcie mu zdrowia!).

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów UP Kraków

 

Organizacji Obrad podjęły się cztery poznańskie NZSy – Uniwersytetu: Ekonomicznego, im. Adama Mickiewicza, Przyrodniczego oraz Politechniki Poznańskiej. Dziękujemy za gościnę!

Do następnego zjazdu w Siedlcach mamy trochę czasu, a przez to, że wróciliśmy z wielkim zapałem do działania, oczekujcie jeszcze więcej wydarzeń!

 

Pozdrawiamy, NZS UP!

KS